BlogKoning.nlBlogKoning.nl

Mag een verhuurder of een makelaar bemiddelingskosten rekenen aan een huurder?

In dit artikel behandelen we het onderwerp van bemiddelingskosten. Deze kosten worden vaak in rekening gebracht als er een woning verhuurd wordt.

Wat zijn bemiddelingskosten?

Bij het huren van een woning kan het voorkomen dat de verhuurder of de makelaar bemiddelingskosten in rekening brengt bij de huurder. Maar is dit eigenlijk wel toegestaan? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren.

Verhuurder of makelaar: wie mag bemiddelingskosten rekenen?

In Nederland geldt de regel dat alleen de partij die opdracht heeft gegeven voor de dienstverlening, zoals het vinden van een huurwoning, ook daadwerkelijk bemiddelingskosten in rekening mag brengen. Dit betekent dat als de huurder zelf actief op zoek gaat naar een woning en direct contact opneemt met de verhuurder, er geen sprake is van bemiddeling door een derde partij en dus ook geen bemiddelingskosten hoeven te worden betaald.

Echter, als de verhuurder of makelaar een actieve rol heeft gespeeld in het vinden van de huurwoning, bijvoorbeeld door het plaatsen van advertenties, het organiseren van bezichtigingen of het opstellen van een huurovereenkomst, dan kan er wel sprake zijn van bemiddeling. In dat geval mogen er bemiddelingskosten in rekening worden gebracht aan de huurder.

Wat is de maximale hoogte van bemiddelingskosten?

Als er bemiddelingskosten worden gerekend, is het belangrijk om te weten dat er wettelijke regels gelden met betrekking tot de maximale hoogte hiervan. De hoogte van de bemiddelingskosten mag namelijk niet onredelijk zijn. Dit betekent dat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de verrichte werkzaamheden en de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht.

Er zijn geen specifieke wettelijke richtlijnen voor de maximale hoogte van bemiddelingskosten bij woningverhuur. Dit betekent dat hierover vaak discussies ontstaan tussen huurders en verhuurders/makelaars. Het is echter wel mogelijk om naar vergelijkbare gevallen te kijken om zo een indicatie te krijgen van wat als redelijk kan worden beschouwd.

Kunnen bemiddelingskosten worden teruggevorderd?

In bepaalde situaties kunnen huurders proberen om betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen. Bijvoorbeeld als de hoogte van de bemiddelingskosten buitensporig hoog blijkt te zijn in vergelijking met de verrichte werkzaamheden. Daarnaast is het ook mogelijk dat de verhuurder of makelaar ten onrechte bemiddelingskosten heeft gerekend, bijvoorbeeld omdat er geen sprake was van daadwerkelijke bemiddeling.

Indien je van mening bent dat je ten onrechte bemiddelingskosten hebt betaald, kun je contact opnemen met een juridisch adviseur om te bekijken welke stappen je kunt ondernemen om deze kosten terug te vorderen.

Tip: Voorbeeldbrief bemiddelingskosten terugvorderen huurwoning

Conclusie

Of een verhuurder of makelaar bemiddelingskosten mag rekenen aan een huurder hangt af van de rol die zij hebben gespeeld bij het vinden van de huurwoning. Als er sprake is geweest van actieve bemiddeling door de verhuurder of makelaar, dan mogen er bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan moet echter redelijk zijn en er kan onder bepaalde omstandigheden geprobeerd worden om deze kosten terug te vorderen.

Dit artikel is geschreven door [Jouw naam] en verscheen voor het eerst op [Website naam].

Press ESC to close